Home

RFC list has been removed from the portal

English: RFC list has been removed
Fortes has evaluated the current RFC process and has decided that the current vote list did not deliver the expected results. Therefore we will remove the vote list from the portal. As a customer, you are still able to submit your RFCs as regular tickets. Submitted tickets will be answered by our product management.
 
Due to the size of the current vote list on the portal, we will not be answering each item separately.
 
 
Nederlands: RFC stemlijst verdwijnt van de portal
Fortes heeft haar RFC proces geëvalueerd en stelt vast dat het op de portal kunnen stemmen op RFC's niet tot de gewenste resultaten leidt. Om die reden zal Fortes de stemlijst van de portal verwijderen. Als klant kunt u uw RFC's - net als voorheen - altijd aanmelden als ticket. Ingediende RFC's worden altijd beantwoord door ons productmanagement.
 
Vanwege de omvang van de stemlijst op de portal volgt geen individuele terugkoppeling aan de indieners.
Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.